Ano ang Pakikipag-usap sa Mahabagin?

Ang matulungin na komunikasyon ay maaaring makatulong na mabawasan ang salungatan at pagbutihin ang iyong mga ugnayan. Dagdagan ang nalalaman tungkol sa mga prinsipyo ng di-marahas na komunikasyon, na kilala rin bilang mahabagin na komunikasyon, at kung paano ka matutulungan na maunawaan, maimpluwensyahan at kumilos sa mga bagay na makakatulong na gawing mas kahanga-hanga ang buhay para sa iyo at sa mga taong iyong naiugnay.

Kapag natagpuan mo ang iyong sarili na nagsasara, hindi pinapansin, o naglalakad palayo sa iba
Kapag natagpuan mo ang iyong sarili na nagsasara, hindi pinapansin, o naglalakad palayo sa sakit ng ibang tao, ang mga prinsipyo ng hindi marahas na komunikasyon ay maaaring makatulong sa iyo na kumonekta at maging ganap na naroroon kapag may malinaw na nangangailangan sa iyo.

Ang layunin ng maawaing komunikasyon ay upang pagyamanin ang mga koneksyon at linangin ang mga ugnayan kung saan ang mga tao ay gumagawa ng mga bagay para sa bawat isa dahil sa tunay na pag-aalala at pag-aalaga kaysa sa mga pakiramdam ng pagkakasala o kahihiyan.Ang pagsasanay ng hindi marahas na komunikasyon ay maaaring makatulong na maiwasan ang mahihirap na pag-uusap na maging masakit, nakalilito na mga hidwaan. Sa isang punto o iba pa sa halos bawat isa sa iyong mga makabuluhang pakikipag-ugnay kakailanganin mong pag-usapan ang tungkol sa isang isyu sa loob ng relasyon na nagdudulot ng isang pagkabalisa. Marahil ay nagkakaproblema ka sa pagtatrabaho ng isang makatarungang iskedyul ng pagtatrabaho kasama ang iyong katrabaho. O maaari kang maging bigo sa pagkabigo na ang iyong kasosyo ay gumugugol ng oras sa trabaho sa katapusan ng linggo. Maaaring ito ay isang malabata na anak na lalaki o anak na babae na lumaktaw sa klase at nahuhuli sa paaralan. Kapag nagsasagawa kami ng hindi marahas na komunikasyon nagawa naming ligtas na ipahayag ang aming mga damdamin at hilingin kung ano ang kailangan namin gamit ang wika na hindi nagpapahiwatig ng pagpuna o paghatol.Bagaman hindi natin maaaring isaalang-alang ang paraan ng pakikipag-usap na maging 'marahas,' ang ating mga salita ay madalas na humantong sa saktan at sakit, maging para sa iba o para sa ating sarili.

Kapag natutunan mo kung paano magsanay ng mahabagin na komunikasyon sa lahat ng iyong mga relasyon, hindi lamang ang pinaka-makabuluhang mga sa iyong buhay, nakikita mo ang kagandahan at sangkatauhan sa ibang mga tao sa anumang naibigay na sandali anuman ang maaaring sinasabi o ginagawa nila. Napagtanto mo na ang bawat isa sa atin ay sinusubukan lamang upang matugunan ang ating sariling mga pangunahing pangangailangan para sa, bukod sa maraming mga bagay, pag-ibig, pagkilala, kaligtasan, at kasiya-siya at makabuluhang trabaho.Kailan ang huling pagkakataon na binigyan mo ng buong pansin ang isang tao?

Minsan ang talagang kailangan mo ay isang taong makikinig nang hindi hinuhusgahan ka o nag-aalok ng payo. Yan
Minsan ang talagang kailangan mo ay isang taong makikinig nang hindi hinuhusgahan ka o nag-aalok ng payo. Iyon ang tungkol sa mahabagin na komunikasyon.

Ang iyong presensya ay ang pinakamahalagang regalo na maaari mong ibigay sa ibang tao.

Ang pagkakaroon ng pagkahabag ay nangangailangan ng responsibilidad para sa kung ano ang reaksyon natin sa mga hamon na sitwasyon. Isa sa mga kasanayang natutunan ng mga tao sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mahabagin na komunikasyon ay upang kilalanin na ang sanhi ng ating damdamin ay ang ating sariling mga pangangailangan at hindi ang pag-uugali ng ibang tao. Mayroon kaming napakaliit na kontrol sa pag-uugali ng mga tao at sa gayon sa pamamagitan ng paglipat ng ating pansin sa loob at pagtuon sa mga bagay na maaari nating kontrolin --- mapansin ang ating damdamin at kilalanin ang ating sariling mga pangangailangan na nakakabit sa mga damdaming iyon --- mas epektibo nating makikilala kung ano ito kailangan ba nating maranasan upang mabuhay nang mas masaya. Kapag nakita natin na tayo tugonible para sa aming mga tugon sa tingin namin mas may kapangyarihan at sa kontrol ng aming buhay.

Ang ginagawa ng iba ay maaaring pampasigla ng ating damdamin, ngunit hindi ang dahilan.- Marshall B. Rosenberg, PhD

Ang pagsasanay ng di-marahas na komunikasyon ay nangangahulugang paggamit ng positibong wika ng pagkilos kaysa sa negatibong wika ng pagkilos. Ang ibig sabihin nito ay sa halip na kilalanin kung ano ang hindi mo nais na gawin ng ibang tao, nakakahanap ka ng mga paraan upang ipahayag at hilingin kung ano ang nais mong gawin nila. Ang mga positibong kahilingan sa pagkilos ay tiyak at mas madali para sa isang tao na tumugon nang mabisa. Ang mga kahilingan na naka-orient na negatibo ay may posibilidad na maging malabo at magbigay sa tatanggap ng napakakaunting impormasyon upang matulungan silang tumugon sa isang makabuluhan, hindi nagtatanggol na pamamaraan.

Negatibong-oriented na kahilingan Positibong kahilingan sa pagkilos
Huwag mo akong pansinin! Masisiyahan ako sa iyong pag-off ng telebisyon at pakikinig sa aking mga alalahanin tungkol sa aming mga overdue na bayarin.
Hindi mo dapat ginagawa iyon! Nag-aalala ako tungkol sa iyong kaligtasan kapag nakita kitang sumakay sa iyong bisikleta nang walang helmet. Mangyaring kung saan ang iyong helmet kapag inilabas mo ang iyong bisikleta
Nais kong hindi mo itago ang iyong maruming pinggan sa lababo. Pagod na pagod talaga ako pag-uwi galing sa trabaho ng gabi at kailangan ko ng oras upang makapagpahinga at gumaling. Nakatutulong talaga kung makakagawa ka ng sarili mong pinggan pagkatapos ng meryenda sa hatinggabi.

Kapag naririnig natin ang damdamin at pangangailangan ng ibang tao, kinikilala natin ang ating karaniwang pagkatao.

- Marshall B Rosenberg, PhD.

Ang mahabagin na komunikasyon ay isang malusog na ugali na malinang sa lahat ng iyong mga relasyon. Malalaman mong nararanasan mo ito dahil makikita mo na ang bawat isa sa iyo ay nasisiyahan sa pagbibigay sa iba pa sa kapwa suporta. Nangangahulugan iyon ng paglalaan ng oras upang makinig nang walang paghatol, pagpapahayag ng malalim na pag-aalaga at pag-aalala, at kung kinakailangan, nasaksihan ang sakit ng ibang tao nang hindi naramdaman ang pangangailangan na magmadali at ayusin ang problema para sa kanila.

Kapag may umabot sa iyo sa kanilang oras ng pangangailangan, ang pagsasanay ng mahabagin na komunikasyon ay magbibigay sa iyo ng lakas na maging doon para sa kanila, ganap at kumpleto.
Kapag may umabot sa iyo sa kanilang oras ng pangangailangan, ang pagsasanay ng mahabagin na komunikasyon ay magbibigay sa iyo ng lakas na maging doon para sa kanila, ganap at kumpleto.

Pinagmulan:

Pangunahing Mga Konsepto:

  • Praktikal na Espirituwalidad: Ang Espirituwal na Batayan ng Nonviolent na Komunikasyon ni Marshall B Rosenberg, PhD.
  • Nonviolent Communication: Isang Wika ng Buhay ni Marshall B Rosenberg, PhD.

Mga Kredito sa Larawan:

  • Pixabay.com

Hilahin ang Mga Quote:

  • Marshall B. Rosenberg, PhD, www.nonviolentcommunication.com/pdf_files/Marshall_Rosenberg_NVC_Quotes_for_Social_Media_Use.pdf